LUBIN Sprawa składowiska na wokandzie

- Składowisko było prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami – tak zeznawał w lubińskim sądzie  rejonowym jeden z dwóch oskarżonych. Sprawa dotyczy składowiska odpadów w Kłopotowie w gminie Lubin. Składane dziś przez Roberta S. wyjaśnienia dotyczyły sposobów składowania odpadów i instalacji pieca, w którym spółka zamierzała spalać odpady z aluminium.