LUBIN. Odznaczenie za zasługi

- Dla mnie to odznaczenie ma szczególny charakter – mówił starosta lubiński Adam Myrda, odbierając krzyż, który otrzymał z okazji 95-lecia Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej. Oprócz starosty, odznaczono też prezydenta Lubina Roberta Raczyńskiego, kierownika Domu Dziennego Pobytu Seniora Elżbietę Miklis i prezesa lubińskiego oddziału Związku Inwalidów Wojennych Marię Milewską.