LUBIN. Kolejna pikieta w sprawie parku militarnego

Kilkadziesiąt osób po raz kolejny pikietowało pod Urzędem Miejskim w Lubinie. Grupa mieszkańców sprzeciwia się budowie parku militarnego. Nie godzi się, by park leśny został ogrodzony, a wejść na jego teren można było tylko w określonych godzinach. Na ręce prezydenta Roberta Raczyńskiego pikietujący złożyli kolejne pisma.