LUBIN. Uczniowie zasadzili drzewka

Blisko 150 drzewek i kilkadziesiąt sadzonek kwiatów pojawiło się przy SP 14 w Lubinie. Zasadzili je uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele z placówki. Szkoła od roku realizuje projekt przyrodniczy „Tajemniczy świat przyrody” podczas, którego dzieci doskonalą swoją wiedzę na temat przyrody.