GMINA LUBIN. Gorąca dyskusja na temat drogi

Mieszkańcy Zimnej Wody i okolicznych wiosek w gminie Lubin żądają natychmiastowego remontu drogi. Chodzi o zniszczenia, jakie powodują ciężarówki wywożące materiał z kopalni kruszywa. Mieszkańcy mają już dość lekceważenia ich przez właściciela kopalni, który zgodnie z porozumieniem zawartym ze starostą powiatu i wójtem gminy, powinien naprawiać uszkodzoną nawierzchnię, a tego według mieszkańców nie robi.