LEGNICA. Kobiety mówią dość!

Około pół tysiąca osób wzięło udział w legnickim Międzynarodowym Strajku Kobiet. Podczas godzinnego protestu panie i towarzyszący im mężczyźni głośno upominali się o prawa kobiet m.in. do świadomego macierzyństwa, a także równouprawnienia w kwestiach dotyczących awansu zawodowego czy wynagrodzeń.