LEGNICA. Zafajdane miasto

Dodatnie temperatury obnażyły powszechne niechlujstwo legniczan. Chodniki, trawniki i place zabaw dosłownie toną w zwierzęcych odchodach. Wstydu, który dotąd pokryty był śniegiem, ukryć już się nie da. Mieszkańcy alarmują, że żyją w zafajdanym mieście, w którym ani właściciele psów, ani żadne służby porządkowe nie poczuwają się do swych powinności.