LEGNICA. Miasto spowite smogiem

Po raz kolejny w tym roku Legnica zmaga się ze smogiem. Jakość powietrza jest od wczoraj zła, a nawet bardzo zła. Stężenie pyłu zawieszonego PM10 przekracza stany alarmowe. Informują o tym m.in. tablice świetlne, usytuowane w pobliżu ważnych skrzyżowań, i oficjalna strona miasta.