REGION. Odznaczeni za walkę o wolność

40 osób, które działały w opozycji antykomunistycznej w latach 1956-1989, otrzymało Krzyże Wolności i Solidarności. Wśród odznaczonych są Julian Zawadzki, Zygmunt Szymański, Stanisław Leśniewski i Juliusz Mateńko. Wszyscy oni byli zaangażowani w działalność opozycyjną w Lubinie i Polkowicach. Cel mieli jeden: odzyskać suwerenność dla Polski.