GŁOGÓW. Ostrzegają przed ptasią grypą

Powiatowi lekarze weterynarii przestrzegają przed wirusem ptasiej grypy. Chorobę przenoszą dzikie ptaki, które przyleciały do Polski i innych krajów europejskich z dalekiej północy. Choroba nie jest groźna dla ludzi, ale może zniszczyć ptactwo przyzagrodowe: kury, gęsi, kaczki, a także gołębie. Dlatego rolnicy i hodowcy drobiu powinni zgłosić liczbę i gatunki posiadanego drobiu oraz stosować się do zasad ochrony przed rozprzestrzenianiem się wirusa.