LUBIN. Z centrum wreszcie zniknie dziura

Rynek lubiński przejdzie w tym roku tak długo wyczekiwana rewitalizację. W budżecie miejskim zarezerwowano na ten cel 14 mln złotych Pierwszy krok to przebudowa ciągu komunikacyjnego i odtworzenie traktu kupieckiego. W kolejnych latach planowane jest wyburzenie czterech bloków i okolicznych sklepów.