LEGNICA. Kurator nie przekonał nikogo

Dolnośląski kurator oświaty Roman Kowalczyk próbował osobiście przekonać do konieczności wprowadzenia reformy szkolnictwa nie tylko nauczycieli, ale i rodziców uczniów piątego gimnazjum im. Księcia Jerzego Wilhelma w Legnicy. To jedna z dwóch publicznych placówek w mieście, której grozi całkowita likwidacja. Pomimo wysokiego poziomu nauczania i ogromnych nakładów na inwestycje – po rządowej reformie szkoła ta straci rację bytu. Przeciwko takiemu rozwiązaniu sprzeciwiają się zarówno uczniowie, jak i ich opiekunowie. Niezadowolenia z edukacyjnego pomysłu PiS nie kryje także prezydent Tadeusz Krzakowski.
https://youtu.be/E-DOxxP9Zkg