LUBIN. Nauczyciele przeciwko CUW

Radni miejscy podjęli uchwałę w sprawie utworzenia jednostki Centrum Usług Wspólnych. Do jej zadań należać będzie kompleksowa obsługa wszystkich miejskich żłobków, przedszkoli i szkół. Ma to związek z planowaną reformą szkolnictwa. Jej powstaniu przeciwni są pracownicy lubińskiej oświaty.