LUBIN. Ulica 1 Maja otwarta

Od soboty ulica 1 go Maja jest już przejezdna. Inwestycja kosztowała prawie pięć mln złotych. Blisko połowę kwoty miasto pozyskało z funduszy unijnych, pozostałą część sfinansował powiat lubiński. Wyremontowano nawierzchnię drogi, wybudowano chodniki, są nowe miejsca parkingowe. Niebawem powstanie również ścieżka rowerowa.