LEGNICA. Przeciwko „dobrej zmianie” w oświacie

Partia Nowoczesna rozpoczyna akcję pod hasłem „Bronimy edukacji”, w trakcie której będzie informować o mankamentach planowanej przez rząd reformy edukacji. Politycy tego ugrupowania opowiadają się za zmianami w oświacie, ale dopiero po przeprowadzeniu szerokich konsultacji społecznych i po dokładnej analizie zysków i strat.