LEGNICA. Piły poszły w ruch

Ruszyła wycinka drzew w legnickim parku Miejskim pod budowę Zbiorczej Drogi Południowej. Wykonawcy czekali z tym zadaniem do zakończenia okresu lęgowego. Okazuje się jednak, że wojewódzki konserwator zabytków nie wydał zgody na wycinkę jednego z drzew, co może nieco skomplikować realizację tej inwestycji.