LUBIN. Większe roczne nagrody w KGHM ?

Kolejne negocjacje Układu Zbiorowego Pracy w KGHM zakończyły się wspólnym stanowiskiem wszystkich Związków Zawodowych. Związkowcy chcą, aby roczna nagroda z zysków była wyliczana bez podatku miedziowego.