GMINA LUBIN. Będą konsultacje społeczne

Radni Klubu „Razem dla gminy” przygotowali ulotki, które trafiły do mieszkańców. Chcą konsultacji społecznych po tym, jak rada gminy Lubin podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia koncepcji gospodarki ściekowej. Sprawa dotyczy wspólnej sieci wodno-kanalizacyjnej w mieście i gminie.