LEGNICKIE POLE. Przedreferendalny dylemat

Nie ma pewności czy do jednego z lokali wyborczych uda się wnieść nowego rodzaju urnę do głosowania. Najkrótszy bok przezroczystej skrzynki ma ponad 88 cm, a szerokość futryny wynosi zaledwie półtora centymetra więcej. Wariant, by wnieść ją przez okno odpadł już na wstępie, ponieważ wymiary świetlików są jeszcze mniejsze.