KGHM. Gorąco wokół premii

Premie z funduszu C1, czyli tak zwane kwartalne to teraz gorący temat na ,,Sierpolu”. Związki i połowa załogi chce likwidacji tej formy premiowania, zaś pozostali pracownicy i kierownicy mają zgoła inne zdanie. Sprawa trafiła do prezesa KGHM PM S.A.