LUBIN. Małe,wielkie rzeczy

Zbierają wszystko, co można spieniężyć, po to by pomagać innym. Dzieci z Naroczyc po raz kolejny pojawiły się w lubińskim hospicjum, aby przekazać środki higieniczne dla potrzebujących podopiecznych. Motorem napędowym wolontariuszy z Naroczyc jest pani Wiera Zgobik. Kobieta sama od lat zmaga się z nowotworem, a mimo to ma chęci i energię, aby nieść pomoc innym.