LUBIN. Miasto i gmina zwierają szyki

Miasto Lubin wspólnie z gminą będzie się ubiegać o środki unijne na remont i rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej. Dzięki takiemu rozwiązaniu, gminna sieć zostanie odciążona, część jej obowiązków przejmie sieć miejska, a szanse na otrzymanie dotacji znacząco wzrosną.