LUBIN. Wywóz śmieci przez Internet?

Na edukację mieszkańców odnośnie segregacji śmieci stawia MPWiK w Lubinie. Instytucja zajmująca się gospodarowaniem odpadami na terenie miasta stara się też jak najbardziej ułatwić lubinianom nowy sposób pozbywanie się ich. Ostatnio wprowadzono aplikację internetową obsługującą wywóz śmieci. Wystarczy pobrać kiedywywóz.pl np., na smartfona, aby mieć pod ręką harmonogram odbioru odpadów lub możliwość zgłoszenia dzikich wysypisk.​