KGHM. 300 mln zł na dywidendę

Ustalenie wysokości dywidendy było jednym z punktów Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM. Na ten cel przeznaczono 300 mln zł, tj. 1,50 zł za akcję. Kolejne głosowania dotyczyły m.in. absolutorium dla poprzedniego zarządu miedziowej spółki.