LUBIN. Wójt Gminy Lubin z absolutorium

Rada Gminy Lubin zatwierdziła sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2015 i udzieliła wójtowi Tadeuszowi Kielanowi absolutorium. Z dwunastu obecnych na sesji radnych za przyjęciem uchwały w tej sprawie głosowało dziewięciu radnych, od głosu wstrzymały się trzy osoby.