LUBIN. Prezydent z absolutorium

Prezydent Lubina skwitowany. Zdecydowana większość miejskich radnych zagłosowała z udzieleniem absolutorium. To oznacza, że ich zdaniem wykonanie budżetu zostało zrealizowane zgodnie z planem.