POWIAT LUBIŃSKI. Trudna droga do porozumienia

Koncepcja był prosta: powiat miał przekazać część bieżące utrzymanie dróg gminom: Lubin, Ścinawa i Rudna, gwarantując w zamian 9 tysięcy złotych rocznie na każdy kilometr. Gminy: Ścinawa i Lubin na takie warunki przystały. Powiatowi nie udało się natomiast dojść do porozumienia z gminą Rudna.