LEGNICA. Modni autobusowi

Flota miejskich autobusów powiększyła się o dwanaście dwunastometrowych i trzy piętnastometrowe solarisy urbino. Wszystkie należą do najnowocześniejszych. Są przyjazne dla pasażerów, w tym także niepełnosprawnych, i środowiska naturalnego. Spełniają międzynarodową normę tzw. Euro 6.