LEGNICA. Toaletowy problem zjednoczył radnych

Niemal milion złotych miał kosztować remont sali obrad legnickich rajców wraz z jej wyposażeniem w nowoczesny system audiowizualny. Kiedy początkowo miasto przeznaczyło na ten cel połowę tej kwoty – radni zaczęli kręcić nosami. Miarka się jednak przebrała, gdy wyszło na jaw, że najtańszy wykonawca chce za swą usługę niemal jeszcze raz tyle.