LEGNICA. Uroczysty przemarsz

Biskup diecezji legnickiej, ks. Zbigniew Kiernikowski przewodniczył głównej procesji Bożego Ciała, czyli Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Organizowały ją dwie parafie: katedralna – pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła – oraz franciszkańska, której patronuje święty Jan Chrzciciel.