WROCŁAW/REGION. Antykomunistyczni opozycjoniści z Krzyżami Wolności

W auli Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu prezes Instytutu Pamięci Narodowej wręczył dziś uroczyście Krzyże Wolności i Solidarności. Wśród 23 odznaczonych Dolnoślązaków znaleźli się także działacze lubińskiej Solidarności represjonowani w czasach PRL-u.