LUBIN. Jubileusz COPI

Na co dzień są niewidoczni, choć pełnią strategiczną dla całego KGHM-u rolę. Każdego dnia czuwają nad poprawnych funkcjonowaniem i rozwijaniem sieci telekomunikacyjnych i informatycznych, od których zależy praca kopalni czy setek komputerów w biurach miedziowej spółki. Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji świętuje 15-lecie działalności. Z okazji jubileuszu w Centrum Kultury „Muza” w Lubinie odbyła się z tej okazji uroczysta gala.