LEGNICA. Jesteśmy świadkami cudu?

Cud w Kościele św. Jacka w Legnicy. Hostia, którą ksiądz upuścił podczas rozdawania komunii zawiera fragmenty ludzkiego DNA. Taką opinię wydali specjaliści z Zakładu Medycyny Sądowej w Szczecinie.