ŚCINAWA. Mniejsze miasto, więcej inwestycji

Planują zmniejszyć Ścinawę i tym samym powiększyć teren gminy. Burmistrz wystąpi z wnioskiem o zmianę granic miasta. Radni podjęli w tej sprawie stosowną uchwałę. Zmniejszenie obszaru miasta Ścinawy i przyłączenie tych gruntów do gminy to szansa na unijne pieniądze, które będzie można zainwestować np. w budowę dróg, placów czy parkingów.