LUBIN. Miasto przygotowane do rządowego programu

W pierwszych tygodniach kwietnia spodziewany jest szturm na punkty, w których będzie można składać wnioski o przyznanie pieniędzy w ramach programu „Rodzina 500 plus”. Lubin jest już przygotowany na jego wdrożenie. Według szacunków uprawnionych jest od 3,5 do 4 tysięcy rodzin.