REGION/LEGNICA. Nowy trend: wojewoda u samorządowców

Przedstawiciele wszystkich samorządów z dawnego województwa legnickiego spotkali się dziś w Legnicy z wojewodą dolnośląskim Pawłem Hreniakiem. Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i starostowie rozmawiali przede wszystkim o uchwałach zaskarżanych przez nadzór prawny wojewody, problemach dotyczących współpracy z konserwatorem zabytków czy o przywróceniu żeglugi na Odrze.