PROCHOWICE. Stała pomoc z unijnego banku żywności

320 podopiecznych prochowickiego MOPS-u otrzymało dziś pakiet podstawowych produktów spożywczych. Do rozdysponowania było ponad pięć ton żywności. Program, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, zakłada też szkolenia z zakresu gotowania i prawidłowego przechowywania produktów spożywczych.