LEGNICA. Polityka w katolickiej szkole

Dyrekcja Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy nakłaniała swoich uczniów do udziału w demonstracji środowisk patriotycznych, które protestowały w centrum miasta 23 stycznia w kontrze do Komitetu Obrony Demokracji. Władze szkoły rozesłały informację w dzienniczku elektronicznym.