LUBIN. Kwestowali dla Mateusza

Kiedyś to dla nich organizowano charytatywne zbiórki, dziś sami chcą nieść pomoc innym. Podopieczni lubińskiego Stowarzyszenia „Dać Nadzieję” kwestowali w galerii Cuprum Arena w Lubinie.  Zbierali pieniądze na pomoc niepełnosprawnemu Mateuszowi.