LUBIN. Oddali hołd

To był czas zadumy, wspomnień i podziękowania. Z okazji 71. rocznicy wyzwolenia Lubina, członkowie Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego wraz z przedstawicielami starostwa powiatowego złożyli kwiaty i zapalili znicze na lubińskich cmentarzach. Wspominano także rocznicę pierwszej zsyłki Polaków na Sybir.