LEGNICA. Na ulicach bez parytetu

W Legnicy ulic i placów jest 616. Są ptasie i z branży roślinnej; jest Aleja Czynu Młodych czy iście patriotyczna – pod wezwaniem Orła Białego. Nie brakuje też ulic patronackich, choć tutaj w oczy rzuca się olbrzymia dysproporcja. Tych „męskich” jest bowiem 136. Zaledwie 14 ulic nosi kobiece imię.