LEGNICA. Dziurawe podwórko

Droga na ulicy Piechoty  i Artyleryjskiej w Legnicy wygląda jak ser szwajcarski. Wszędzie są ogromne dziury, w które wpadają samochody. Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej- zarządca podwórka -kilka razy łatał dziury, jednak mało skutecznie. – Na gruntowny remont nie ma pieniędzy – odpowiada dyrektor ZGM w Legnicy.
https://youtu.be/nnVNa8s55P8