LUBIN. Radni dostaną więcej

Wyższe diety lubińskich radnych. To pierwsza podwyżka od 2008 roku. Wysokość diet dla radnych w całej Polsce ustalana jest według tzw. kwoty bazowej, ustalanej w ustawie o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.