Gmina ze wsparciem dla powiatu

Od lipca przyszłego roku publiczny transport zbiorowy będzie organizować powiat lubiński. Na sesji radni ostatecznie przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia finansowego wsparcia na ten cel. Choć byli jednogłośni, nie obyło się bez wątpliwości i kontrowersji.