LUBIN. Kolędowali i przełamali się opłatkiem

Spotkali się podczas wspólnej wigilii. Podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej „Promyka” i „Słoneczka” zorganizowali spotkanie opłatkowe. Przy wspólnym stole, po raz kolejny zasiedli członkowie warsztatów terapii zajęciowej, przedstawiciele władz miasta, powiatu lubińskiego i miejskich spółek.