LUBIN. Uczcili 34. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

Władze powiatu, kombatanci, członkowie „Solidarności”, przedstawiciele służb mundurowych oraz mieszkańcy miasta uczcili 34. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Pod pomnikiem „Solidarności” w Lubinie rozbrzmiały słowa przemówienia generała Jaruzelskiego, które przed laty zmieniło bieg historii kraju.