LEGNICA. Uczelniane władze murem za rektorem PWSZ

Rektorowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy nie spadnie włos z głowy. Zarówno senat uczelni, jak i uczelniane kolegium elektorów PWSZ nie przychyliły się do wniosku o odwołanie z funkcji rektora prof. Ryszarda Pisarskiego. Przypomnijmy, że z takim projektem wystąpiła do władz placówki poprzednia minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska.