LUBIN. Szukają bliźniaka genetycznego

Łączą siły aby pomóc chorej dziewczynce. Klub Honorowych Dawców Krwi „Kropla Życia” przy NSZZ „Solidarność” w PeBeKa. Klub HDK „Serce Górnika” ZG Lubin, OSP Krzeczyn Wielki oraz Klub Rugby Miedziowi Lubin szukają bliźniaka genetycznego dla czteroipółletniej Alicji Goś, u której wykryto białaczkę. Od dwóch dni organizatorzy prowadzą zbiórkę krwi.