JAWOR. Skarby klasztornej studni

Od średniowiecza spoczywały na dnie studni klasztoru bernardyńskiego. Obecnie można je oglądać w Muzeum regionalnego w Jaworze. Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego można wreszcie podziwiać to, co przed wiekami stało się dla nas obecnie żyjących – kapsułą czasu.