JAWOR. Dolnośląska Strefa Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor. Kiedy zaoferuje pracę?

Jawor ma coraz większe szanse by mieć największą strefę ekonomiczną w Polsce. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie utworzenia Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor. Otwarcie strefy będzie szansą na utworzenie nowych miejsc pracy w regionie.